Witamy w serwisie International Social Service Polska!

Rozwód lub rozstanie rodziców jest bardzo trudnym doświadczeniem dla wszystkich członków rodziny – zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Zwykle decyzja taka wywołuje konieczność uregulowania spraw takich jak opieka nad dzieckiem, kontakty dziecka z rodzicem, który nie będzie się nim opiekował oraz alimenty.

Rozwiązanie tych problemów może okazać się bardziej skomplikowane gdy rodzice przebywają za granicą, gdzie obowiązują inne przepisy prawa i trzeba uwzględnić wpływ odmiennych wzorców kulturowych i zachowań. Międzynarodowy rozwód rodzi wiele pytań. Jak uzyskać pomoc prawną za granicą? Czy można wyjechać z dzieckiem za granicę z kraju, w którym dotąd miało ono miejsce zamieszkania? Jak wyegzekwować alimenty za granicą lub od rodzica, który przebywa w innym kraju?…

Nierzadko sytuacja zaognia się do tego stopnia, że jedno z rodziców staje się ofiarą przemocy domowej w tym również ekonomicznej, czasem dochodzi nawet do uprowadzenia dziecka. Wszystkie zainteresowane osoby stają w takich sytuacjach przed ogromnymi wyzwaniami – zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Serwis ISS Polska jest skierowany do osób, które uczestniczą w konfliktach rodzinnych i małżeńskich lub potencjalnie mogą zetknąć się z takimi problemami zawodowo: do rodziców, dzieci, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, sędziów, adwokatów i radców prawnych.

Czekamy na Twój telefon! Udzielamy bezpłatnych informacji i służymy poradą, jak należy postępować i jakie wdrożyć najlepsze rozwiązania, zwłaszcza w interesie najsłabszych osób w tym konflikcie, czyli dzieci.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: