Archiwum Luty 2014

Nowa strona WWW

ISS Polska dziecko

Vielen Dank an unsere Freude aus Internationale Sozialdienst aus Berlin fur Ihre Unterstutzung bei Erstellung diese Webseite! Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom z Internationale Sozialdienst w Berlinie za wsparcie przy tworzeniu niniejszej strony internetowej!

więcej...
ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: