Archiwum Sierpień 2014

Urlop Zespołu ISS Polska

Screen Shot 2012-09-11 at 11.06.12

Z powodu  urlopu do dnia 31.08.2014 roku Biuro ISS Polska pracuje w ograniczonym zakresie.

więcej...

Wraca Zespół Informacyjno-konsultacyjny !!!

logo_poznan

Informujemy, że od 1 sierpnia br. zostały wznowione prace Zespołu Informacyjno – Konsultacyjnego, w ramach, którego będzie odbywać się bezpłatna praca krótko- i długoterminowa z osobami doświadczającymi różnych trudności w funkcjonowaniu. Dyżury polegać będą na udzielaniu osobistych, telefonicznych i e-mailowych informacji, porad i konsultacji mieszkańcom Poznania. Zadania […]

więcej...
ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: