Archiwum Kwiecień 2015

Spotkanie Zarządu KOPD i ISS Polska z delegacją organów centralnych Australii

logo-327x116[1]

W dniu 14.04.w Warszawie w siedzibie KOPD  odbyło się spotkanie Zarządu KOPD i ISS Polska z delegacją organów centralnych Australii poświęcone zagadnieniom adopcji międzynarodowej oraz założeniom regulacji prawnych obu krajów w dziedzinie ochrony praw dzieci.

więcej...
ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: