Dla specjalistów

W rozwiązanie konfliktów rodzinnych o charakterze międzynarodowym zaangażowanych jest cały szereg grup zawodowych: pracownicy socjalni, psychologowie, policja, sędziowie, kuratorzy, adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy.

Udzielanie porad rodzicom uwikłanym w konflikt rodzinny o charakterze międzynarodowym kryje w sobie wiele wyzwań – w wymiarze czasowym, językowym, prawnym i kulturowym. Należy na przykład uwzględnić fakt, że rola niektórych uczestników postępowania prowadzonego w trybie konwencji haskiej wygląda inaczej niż w postępowaniu prowadzonym wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa polskiego, i że pojęcie „dobro dziecka” jest tu zupełnie inaczej definiowane.

Nie bez znaczenia dla osób zaangażowanych w konflikt jest również fakt, że rodzice, których dzieci zostały uprowadzone za granicę, znajdują się często w wyjątkowym stanie emocjonalnym i wymagają specjalnego traktowania.

W związku z powyższym, na następnych stronach prezentujemy zarys podstawowych informacji o postępowaniach o charakterze międzynarodowym. Każdy przypadek będzie jednak oczywiście nieco inny, wobec czego, w razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: