Współpraca

ISD

E-mail: isd@issger.de

strona internetowa: www.issger.de

CFAB

E-mail: info@cfab.org.uk

strona internetowa: www.cfab.org.uk

ISS Irlandia

E-mail : infoline1@hse.ie

Strona internetowa www.hse.ie

ISS Holandia

E-mail: iss@fiom.nl

strona internetowa: www.issnetherlands.nl

ISS Belgia

E-mail: sireas@sireas.be

strona internetowa: www.sireas.be

ISS Kanada

E-mail: lapointe.sylviej@issc-ssic.ca

strona internetowa: www.issc-ssic.ca

ISS USA

E-mail: iss-usa@iss-usa.org

strona internetowa: www.iss-usa.org

ISS Australia

E-mail: iss@iss.org.au

strona internetowa: www.iss.org.au

ISS Genewa

E-mail: info@iss-ssi.org

strona internetowa: www.iss-ssi.org

KOPD Warszawa

E-mail: kopd@kopd.pl

strona internetowa: www. kopd.pl

Rzecznik Praw Dziecka

E-mail: rpd@brpd.gov.pl

strona internetowa: www.brpd.gov.pl

ROPS Poznań

E-mail: rops@rops.poznan.pl

strona internetowa: www.rops.poznan.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjny Warszawa

E-mail: katolickiosrodek@interia.pl

strona internetowa: www.adopcja.org

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: