Konferencja ekspercka fundacji ITAKA

konferencja_sala

W dniu 26 marca 2014r. wzięliśmy udział w konferencji eksperckiej fundacji “Itaka” poświęconej zagadnieniom uprowadzeń rodzicielskich. Konferencja miała na celu omówienie możliwych zmian w prawie karnym, oraz dyskusji nad skutecznością rozwiązań oferowanych przez prawo cywilne. Sytuacje takie bywają szczególnie trudne, jeśli uprowadzenie ma miejsce do innego kraju. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i liczymy na kontynuację merytorycznej dyskusji na ten ważny społecznie temat.

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: