Mediacje

Informacje podane na tych stronach mają na celu przedstawić przebieg mediacji w międzynarodowych konfliktach rodzinnych i pomóc w zrozumieniu istoty tej alternatywnej , formy rozwiązywania sporów Decydujące znaczenie ma jednak to, czy partnerzy mają dobrą wolę i są otwarci na propozycje rozwiązania konfliktu.

Dlaczego mediacja?

Efektem rozstania bywa brak zdolności do nawiązania dialogu. Partnerzy nie mogą lub nie chcą więcej ze sobą rozmawiać. Prowadzenie sporu, konfrontację i forsowanie własnych interesów powierzają adwokatom i sądowi. Przekazanie odpowiedzialności osobom trzecim rzeczywiście jest odciążeniem. Jednak istnieje też druga strona medalu – jest to kosztowny, czasochłonny i stresujący sposób rozwiązania sporu. Wkroczenie na drogę sądową oznacza – w przenośnym sensie – przekazanie steru innej osobie, powierzenie jej zadania rozwiązania naszych własnych problemów.

Mediacja:

 • skłania do przyjmowania przez strony odpowiedzialności, uczy je samodzielności;
 • pozwala na wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących i trwałych dla obydwu stron;
 • pozwala budować i utrzymywać pozytywne, a przynajmniej nie wrogie relacje między osobami uczestniczącymi w konflikcie;
 • uwzględnia specyfikę konfliktu rodzinnego, w tym takiego, którego strony przebywają w różnych krajach.

Mediacja może być właściwą formą, która pomoże w przełamaniu oporu przed rozmową i w odzyskaniu zdolności działania. Na kolejnych stronach dowiesz się więcej na temat charakteru mediacji (przebieg, czas trwania, koszty), znajdziesz kontakt do właściwych osób i szereg innych informacji.

Korzyści z mediacji :

 • satysfakcja obu stron z osiągniętego porozumienia;
 • satysfakcja z jakości porozumienia;
 • uniknięcie stresu związanego z długotrwałym postępowaniem sądowym w różnych państwach;
 • zwiększenie zrozumienia emocjonalnych potrzeb dziecka i rekcji dziecka na rozstanie;
 • skupienie się na potrzebach każdego rodziców;
 • użyteczna w ustalaniu sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w rodzinach podzielonych granicami;
 • poprawa komunikacji między partnerami.

Nie można z góry przewidzieć, czy i kiedy wskazana jest mediacja. Podstawowym celem ISS Polska jest łagodzenie konfliktów rodzinnych i dążenie do polubownego rozwiązania sporu, nawet poza formalnym postępowaniem mediacyjnym.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: