Mediacje – czas trwania i koszty

Czas trwania

Jedna sesja mediacyjna trwa z reguły 1,5 do 2godzin. W przypadku mediacji transgranicznych, ze względu na odległość o koszty przyjazdu jednego dnia mogą odbyć się 3 sesje.

Liczba sesji jest zależna od chęci stron do wypracowania porozumienia, najczęściej do wypracowania ugody potrzeba od 3 do 8 sesji.

Koszty

Nie możemy w tym miejscu podać dokładnych kosztów mediacji, gdyż w różnych ośrodkach mediacji są one różne.

Mediatorzy rozliczają się zwykle według stawek godzinowych, które wynoszą ok. 150 – 300 PLN za godzinę. W każdym przypadku należy z góry wyjaśnić kwestię kosztów przed przystąpieniem do mediacji oraz dowiedzieć się co jest wliczone w koszy mediacji ( koszty dojazdu, noclegu, wynajęcia pomieszczeń).

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: