ISS na świecie

Historia ISS

Międzynarodowa Pomoc Społeczna (ISS) została założona w 1924 roku w odpowiedzi na dużą skalę Europejskich migracji, która rozpoczęła się pod koniec 19 wieku. Po I wojnie światowej z kilku krajów europejskich uciekło tysiące imigrantów ubiegających się o schronienie, m.in. w USA. Powyższe okoliczności były tłem dla powstania International Social Service, międzynarodowej służby socjalnej, której biura mieściły się w kluczowych miejscach w celu zapewnienia informacji i pomocy dla migrantów. Te pierwsze jednostki do dziś tworzące sieć ISS współpracując ze sobą stworzyły wspólne zasady i metody pracy. W pierwszych uzgodnieniach dotyczących powstania ISS brali udział przedstawiciele z Polski. Poniższe zdjęcie przedstawia listę delegatów na zebranie założycielskie ISS i na pierwszej pozycji znajduje się Warszawa.

ISS-zalozenieW okresie powojennym, ISS ściśle współpracowała z agencjami ONZ, takimi jak Międzynarodowa Organizacja Uchodźców (IRO – poprzednik Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców). Pracownicy ISS szkolili i współpracowali razem z członkami IRO oraz pracowali w obozach dla przesiedleńców w Niemczech, Austrii i Włoszech, pomagając dzieciom bez opieki w zapewnieniu im opieki i poszukiwali członków ich rodzin w innych krajach.

W tym czasie działalność ISS rozprzestrzeniła się na teren całej Europy i Ameryki Północnej a później na cały świat, w odpowiedzi na potrzeby tysięcy dzieci i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji w wyniku migracji, działań wojennych, konfliktów i poszukiwania zatrudnienia poza granicami swojego kraju. Ponadto nastąpił wzrost ilości małżeństw mieszanych, i zwiększenie liczby dzieci urodzonych z tych związków, jak również wzrost liczby rozdzielonych rodzin i dzieci bez opieki. Potrzeba pomocy ze strony ISS szybko rosła, zwłaszcza gdy konieczne było znalezienie alternatywnej opieki dla dzieci pozbawionych rodziny, prawa do kontaktów i wsparcia dla rodziców uwikłanych w międzynarodowe rozwody. ISS otrzymywał szereg próśb o pomoc dla dzieci adoptowanych, które poszukiwały swoich korzeni.

Wiedza pracowników ISS z zakresu pomocy rodzinom i dzieciom borykającym się z trudnościami na skutek migracji pozwoliła również aktywnie uczestniczyć organizacji w rozwoju zasad, norm i instrumentów międzynarodowych o doniosłym znaczeniu w tym zakresie.

W 1957 roku ISS aktywnie uczestniczył w pracach grupy ekspertów ONZ, która po raz pierwszy stworzyła 12 podstawowych zasad przysposobienia międzynarodowego, które zostały zatwierdzone przez ONZ i które odtąd stały się podstawą prawodawstwa krajowego i międzynarodowego po dziś dzień.

W roku 1979 ISS brał udział w różnych sesjach redakcyjnych Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego dotyczących zmian w konwencji z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

ISS pracował również z grupą organizacji pozarządowych nad opracowywaniem Konwencji ONZ z 1989 r. o prawach dziecka, a także aktywnie uczestniczył w opracowywaniu Konwencji Haskiej z 1993 r. o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego.

Ponadto ISS przyznano status konsultacyjny/doradczy przy ONZ w Radzie Gospodarczej i Społecznej, UNICEF, Rady Europejskiej oraz Organizacji Państw Amerykańskich. ISD (Internazionale Sozialdienst-organizacja ISS w Berlinie, Niemcy) reprezentuje organizację ISS na konferencjach w Haskiej Konferencji i na Radzie Europy. Jest również członkiem grupy organizacji pozarządowych działających na rzecz Konwencji o prawach dziecka i grupy roboczej dbającej o dobro dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. ISS jest też członkiem Międzynarodowej Rady Społecznej i Komitetu NGO w UNICEF.

W ten sposób po latach do głównego zadania-pomocy imigrantom w odnalezieniu swoich rodzin, do zadań ISS dodano również rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych w rodzinach, dbanie o dobro dziecka i młodzieży, kwestie migracyjne. Było to wyrazem ogromnych potrzeb pomocy różnym narodowościom w tych obszarach. Po otwarciu granic w 2005 roku i przystąpieniu Polski do UE, pojawiła się potrzeba pomocy Polakom w międzynarodowych konfliktach rodzinnych.

Organizacja ISS

Niemal wszystkie oddziały ISS na świecie są organizacjami działającymi na zasadach non-profit. Mimo że główne zadania w poszczególnych organizacjach mogą być różne, wszystkie mają wspólne metody pracy i cel dbania o interesy dzieci. Wszystkie organizacje zrzeszające się na rzecz ISS działają według siedmiu podstawowych zasad:

  • działanie w zgodzie z dobrem dziecka;
  • wspieranie rodziny w szerokim znaczeniu;
  • poszanowanie i ochrona praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka;
  • poszanowanie różnic kulturowych i solidarność kultur;
  • poufność;
  • neutralność, niezależność i bezstronność;
  • dobrowolność działania, odpowiedzialność i przejrzystość.

Oddziały krajowe ISS utworzone są obecnie w następujących krajach: Australia, Belgia, Kanada, Niemcy, Grecja, Hong Kong, Japonia, Holandia, Filipiny, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki i Wenezuela.

Partnerzy ISS pracują w krajach , stanach lub prowincjach: Egipt, Algieria, Andora, Anguilla, Antigua, Antyle Holenderskie, Argentyna, Aruba, Azerbejdżan, Bahamy, Bangladesz,Barbados, Białoruś, Belize, Benin, Bermudy, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Gujana Brytyjska, Brunei, Bułgaria, Burkina Faso, Burundi, Kajmany, Chile, Chiny, Kostaryka, Karaiby, Dominikana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Salwador, Erytrea, Estonia, Fidżi, Finlandia, Gabon, Gambia, Gruzja, Ghana, Grenada, Gwatemala, Gujana, Gwinea, Haiti, Honduras, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Włochy, Jamajka, Jordania, Kambodża, Kamerun, Wyspy Zielonego Przylądka, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Kosowo, Chorwacja, Kuba, Laos, Łotwa, Liban, Litwa, Luksemburg, Malezja, Malawi, Mali, Malta, Maroko, Mauretania, Mauritius, Macedonia, Meksyk, Mołdawia, Monako, Mongolia, Czarnogóra, Mozambik, Namibia, Nepal, Nikaragua, Niger, Norwegia, Austria, Pakistan, Palestyna, Panama, Paragwaj, Peru, Polska, Portoryko, Rumunia, Zambia, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Saint Lucia, Saint Vincent i granaty, Szwecja, Senegal, Serbia, Seszele, Singapur, Słowenia, Somalia, Hiszpania, Sri Lanka, Korea Południowa, Surinam, Suazi, Syria, Tajwan, Tanzania, Republika Tchechische, Tajlandia, Trynidad i Tobago, Togo, Tonga, Tunezja, Turcja, Uganda, Węgry, Urugwaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj), Cypr.

Sieć międzynarodowa ISS wygląda obecnie tak:

Struktura ISS na świecie

Pracą oddziałów i korespondentów ISS zarządza Sekretariat Generalny ISS z siedzibą w Genewie w Szwajcarii, który jest podmiotem prawa, działającym na podstawie prawa szwajcarskiego. Sekretarzem generalnym jest obecnie Jean Ayoub.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: