ISS w Polsce

W 2012 roku Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu podpisał umowę stowarzyszeniową z międzynarodową organizacją działającą już ponad sto lat i zajmującą się wsparciem dla osób przebywających na emigracji. Celem utworzenia Oddziału International Social Service w Polsce jest udzielanie porad, informacji i wsparcia osobom prywatnym i pracującym zawodowo z osobami uwikłanymi w ponadgraniczny konflikt rodzinny. Emigracja naszych obywateli do państw Europy, Ameryki i Australii oraz napływ cudzoziemców do Polski wykształciła potrzebę profesjonalnej i specjalistycznej opieki prawnej i psychologicznej, którą świadczymy w interesie dzieci bez względu na ich pochodzenie, narodowość i miejsce zamieszkania. Na kolejnych stronach znajdziesz szczegółowe informacje o tym, czym zajmuje się ISS Polska.

Jak możemy pomóc?

Każdego roku w Polsce i na całym świecie wielu rodziców uwikłanych w międzynarodowy rozwód lub rozstanie, spiera się o to, jak uregulować kwestię opieki nad dziećmi oraz kontaktów z nimi. Częstym skutkiem nierozwiązanych konfliktów są uprowadzenia dzieci z Polski za granicę oraz do Polski – jest ich kilkadziesiąt w skali roku. Osobą uprowadzającą dziecko jest z reguły jedno z rodziców.

Rodzice często czują się osamotnieni ze swoim problemem i nierozumiani, nie zawsze znajdują wsparcie, a świadczone im porady są niewystarczające. Im dłużej trwa postępowanie i szanse na powodzenie wydają się mniejsze, tym więcej podmiotów angażują rodzice, wierząc, że z innych źródeł uzyskają szybszą bądź skuteczniejszą pomoc.

Sprawy o charakterze międzynarodowym stanowią wyzwanie również dla specjalistów. Problemy językowe, inne – uwarunkowane kulturowo – pojęcia, wartości i mechanizmy rozwiązywania konfliktów, obowiązywanie prawa międzynarodowego lub zagranicznego, znaczne odległości geograficzne, które wykluczają możliwość zastosowania dotychczasowych modeli rozwiązywania sporów – wszystko są to czynniki, które należy brać pod uwagę.

Zespół ISS Polska tworzą specjaliści z zakresu prawa, psychologii i mediacji. Doświadczenie zawodowe, które zdobyliśmy, współpracując w rozwiązywaniu ponadgranicznych konfliktów rodzinnych z rodzicami, służbami socjalnymi, sądami, rodzinami zastępczymi z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Holandii, USA, Kanady, Australii i wielu innych krajów pozwala nam skutecznie pomagać zarówno rodzinom jak i instytucjom. Nasi pracownicy mają kompetencje interkulturowe i znają języki obce – obecnie można się porozumieć z nami w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim. ISS Polska należy do sieci współpracujących ze sobą ośrodków w Polsce i zagranicą.

Program ochrony dziecka w ponadgranicznych konfliktach rodzinnych

Podstawę działań zespołu ISS Polska stanowi program opracowany na gruncie obowiązującego prawa (krajowego, międzynarodowego, zagranicznego). W ramach tego programu konsultanci pracują z wykorzystaniem metod pedagogicznych i metod pracy socjalnej. Pracownicy ISS Polska przyjmują zgłoszenia problemów w rozmowach telefonicznych i indywidualnych ,a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Celem podejmowanych interwencji jest załagodzenie sytuacji i wspólnymi siłami wypracowanie rozwiązania. Kierują je wówczas do osób kompetentnych w danej sprawie i odpowiednio modyfikują udzielane porady w zależności od rozwoju sytuacji. Warto zaznaczyć, że ISS Polska nie postrzega siebie jako reprezentanta jednego z rodziców. Jesteśmy neutralni i staramy się doprowadzić wszystkie zainteresowane osoby do podejmowania działań mając na względzie przede wszystkim dobro dziecka.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: