Zadania ISS Polska

Przede wszystkim ochrona dziecka. Neutralnie. Bezpłatnie.

Kierując się tymi przesłankami:

  • doradzamy i informujemy o sposobach i możliwościach unikania i rozwiązywania ponadgranicznych konfliktów rodzinnych,
  • kierujemy do innych do osób kompetentnych w danej sprawie,
  • nawiązujemy – w miarę potrzeb i możliwości – kontakty z zagranicą.

Przede wszystkim dobro dziecka

Ponadgraniczny konflikt rodzinny jest ogromnym obciążeniem dla dzieci nim dotkniętych. Uznanie praw i interesu dziecka za priorytet jest jedyną drogą do uniknięcia sytuacji, w których stanie się ono obiektem rodzicielskich sporów i międzynarodowych konfliktów. Dzieci mają prawo do utrzymywania kontaktów z obojgiem rodziców nawet jeśli przebywają oni w różnych krajach. Doradzając osobom, które zwracają się do nas o pomoc, staramy się tak załagodzić konflikt, aby zapewnić im tę możliwość.

Dzieci z reguły chcą utrzymywać kontakty z obojgiem rodziców. Jednak nie zawsze się to udaje. Strach przed utratą bliskiej osoby i konflikt lojalnościowy często powoduje psychiczne obciążenie u dziecka, które może mieć konsekwencje nawet w dorosłym życiu. Dlatego nieodłącznym elementem naszych porad jest dążenie do łagodzenia konfliktu i podejmowanie w drodze mediacji ustaleń dotyczących kontaktów dziecka z obojgiem rodziców. Jego dobro jest centralnym punktem odniesienia udzielanych przez nas porad.

Neutralnie

Nie jesteśmy reprezentantami żadnego z rodziców, ani przedłużeniem ramienia organów władzy czy sądów. Nie pełnimy funkcji adwokata i dlatego nie stajemy się obrońcą żadnej ze stron. Nikogo nie potępiamy za jego uczynki ani za to, jak chciałby postąpić. Zachowujemy neutralność – doradzamy, informujemy i ukazujemy sposoby działania.

Bezpłatnie

Nie pobieramy honorarium za porady niezależnie od tego, czy jest to porada udzielana jednorazowo czy wielokrotnie. W naszym stowarzyszeniu obowiązują półroczne opłaty rejestracyjne w wysokości 30 – 50 zł.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: