Przekaż 1 % podatku na rzecz TKOPD w Poznaniu

1

Już 30 kwietnia 2014r. mija termin składania deklaracji PIT. Zachęcamy do przekazania nam jako organizacji pożytku publicznego 1% podatku. Wykorzystamy go na pomoc psychologiczną  i prawną dla dzieci i ich rodziców.

Nasz KRS 0000 146 124

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: