Posts Tagged Internationale Sozialdienst Berlin

Nowa strona WWW

ISS Polska dziecko

Vielen Dank an unsere Freude aus Internationale Sozialdienst aus Berlin fur Ihre Unterstutzung bei Erstellung diese Webseite! Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom z Internationale Sozialdienst w Berlinie za wsparcie przy tworzeniu niniejszej strony internetowej!

więcej...
ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: