Posts Tagged seminarium

Seminarium dot. współpracy polsko-brytyjskiej

W dniach 20 – 21 października 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się seminarium organizowane przez Ambasadę RP w Londynie poświęcone współpracy polsko-brytyjskiej w dziedzinie ponadgranicznych konfliktów rodzinnych, w którym uczestniczyli przedstawiciele ISS Polska

więcej...
ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: