Chcesz wyprowadzić się z dzieckiem za granicę

Rozstaliście się, międzynarodowy rozwód stał się faktem, nie mieszkacie już razem. Teraz najważniejsze wydaje się tylko jedno: wyjechać razem z dzieckiem z kraju, w którym dotąd żyłeś/aś. Poukładać swoje życie na nowo. Czujesz się osamotniony/a, szukasz wsparcia w swojej rodzinie i zaufanym środowisku, osobach, które pomogłyby w opiece nad dzieckiem, dały oparcie i odciążyły w problemach finansowych. Chcesz wyjechać ze względu na trudną sytuację zawodową, która polepszyłaby się w Twoim ojczystym kraju. Być może martwisz się również o to, że w razie sporu o władzę rodzicielską będziesz dyskryminowany przez organy władzy w kraju dotychczasowego stałego pobytu.

Zamierzasz wyprowadzić się z dzieckiem z Polski

Według polskiego prawa zmiana miejsca zamieszkania dziecka i wyprowadzka z nim poza granice kraju wymagają zgody obojga rodziców, o ile nie są oni pozbawieni władzy rodzicielskiej. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, które orzekane jest zwykle w wyrokach rozwodowych lub separacyjnych nie wystarczy do samodzielnego podjęcia takiej decyzji.

Najlepiej uzyskać zgodę drugiego z rodziców na wyprowadzkę z dzieckiem za granicę na piśmie.

Jeśli drugi z rodziców odmawia wyrażenia zgody, pozostaje Ci zwrócić się o wyrażenie zgody na zmianę miejsca stałego pobytu dziecka do właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania sądu rodzinnego.

Zamierzasz przeprowadzić się z dzieckiem z innego kraju do Polski

W takim przypadku obowiązują przepisy państwa obecnego stałego pobytu dziecka. Oznacza to, że regulacje warunkujące wyjazd mogą się od siebie diametralnie różnić w zależności od kraju. Posiadanie władzy rodzicielskiej nie w każdym państwie oznacza automatyczną zgodę na jego opuszczenie razem z dzieckiem. Taki wyjazd może wymagać uzyskania odrębnego pozwolenia.

Dlatego najpierw należy dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić i do jakich przepisów się stosować. W przeciwnym razie narażasz się na ryzyko, że dziecko nie będzie mogło Ci towarzyszyć lub że ew. zostanie odesłane, ponieważ druga stron złożyła wniosek w trybie konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka i chce doprowadzić do jego przymusowego wykonania bądź zwróciła się do policji o interwencję.

Zwróć uwagę na prawa dziecka w ponadgranicznych konfliktach rodzinnych

W każdym przypadku należy również mieć na uwadze, co dla dziecka oznacza przeprowadzka za granicę: utrudnione kontakty z drugim rodzicem, z przyjaciółmi ze szkoły i krewnymi. Dlatego zawsze zaleca się uzgodnić z partnerką/partnerem, a najlepiej również z dzieckiem, jak będą wyglądały ich spotkania w przyszłości. Być może pomocne okaże się zaproponowanie zawarcia takiego porozumienia przed mediatorem lub sądem, co da obojgu rodzicom i dziecku pewność realizacji tych postanowień.

 

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: