Zachęcamy do pobrania newsletteru Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

Na zachętę garść informacji z newslettera Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu – nr 4/2014

Szanowni Państwo,

Przed nami dwa miesiące wakacji. Wielu polskich obywateli zaplanowało swoje urlopy w rozmaitych zakątkach świata. Przed wyjazdem na wakacje do państw od Polski odległych, położonych w innym kręgu kulturowym, warto zadbać o kilka rzeczy, aby zapewnić sobie jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. W niniejszym newsletterze prezentujemy kilka kroków, które warto wykonać przed wyjazdem.

Przed wyjazdem na urlop warto dowiedzieć się jak najwięcej o państwie, do którego się udajemy. Kopalnią wiedzy na ten temat jest strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych – na niej znaleźć możemy kompleksowy zestaw informacji dla polskich obywateli planujących wyjazd za granicę. Opisy krajów, ich kultury i lokalnych zwyczajów i inne, przydatne porady można przeczytać w poradniku „Polak za granicą”. Natomiast informacje o ostrzeżeniach dla podróżujących znajdziemy tutaj. Za pomocą wykazu dokumentów potrzebnych podczas podróży możemy sprawdzić, czy powinniśmy przed podróżą wejść w posiadanie wizy. Warto sprawdzić adresy najbliższych polskich placówek dyplomatycznych. Co ważne, jako obywatele Unii Europejskiej możemy szukać pomocy w placówce każdego państwa członkowskiego UE, jeśli w pobliżu nie będzie polskiej ambasady bądź konsulatu. Każdy z nas może zarejestrować planowaną podróż za pomocą serwisu e-Konsulat. Ma to na celu ułatwienie kontaktu służb konsularnych z polskimi obywatelami znajdującymi się za granicą podczas ewentualnego wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stworzyło bezpłatną aplikację iPolak, która jest mobilną wersją poradnika „Polak za granicą”. Korzystając z niej podróżujący uzyskują na czas całego wyjazdu dostęp do opisów krajów, danych teleadresowych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych wraz z instrukcjami jak do nich dotrzeć, aktualnych ostrzeżeń, przycisk S.O.S. (kontaktujący nas z najbliższą placówką dyplomatyczną) oraz inne niezbędne informacje dotyczące np. obowiązku wizowego, walut.

Przed wyjazdem należy też zadbać o ochronę naszego zdrowia: jeśli wyjeżdżamy do krajów egzotycznych, poddać się szczepieniom, wykupić ubezpieczenie, bądź bezpłatnie wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Zespół RODM Poznań życzy Państwu wielu ciekawych i bezpiecznych podróży!

Strefa NGO

Zespół portalu NGO.pl opublikował analizę zmian, jakie zaszły w trzecim sektorze w ciągu 25 lat demokracji w naszym kraju. Skoncentrowano się na trzech aspektach: liczebności organizacji pozarządowych, polu ich działania oraz finansach.

Do 27 czerwca można zwrócić się do redakcji serwisu poradnik.ngo.pl z prośbą o poradę w sprawie sprawozdań finansowych, które organizacje pozarządowe mają zatwierdzić do końca czerwca. Szczegóły tutaj. Garść porad także w tym artykule.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło VIII edycję konkursu „Dobre Praktyki EFS”. Zgłoszenia zawierające opis projektu można nadsyłać do 15 października br. Szczegóły tutaj.

Jak organizacje będą mogły korzystać z EFS w nowej perspektywie finansowej? O tym rozmowa z Piotrem Krasuskim, zastępcą Dyrektora Departamentu EFS w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Sprawdź także:

– Podsumowanie konferencji Instytutu Spraw Publicznych „Społeczeństwo obywatelskie 25 lat później”.

– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w nowej perspektywie finansowej.

– Kulisy organizacji SMSowej zbiórki charytatywnej.

– do 1 lipca br. można ubiegać się o dotacje Fundacji Evens na projekty edukacyjne w obszarze mediów.

– do 11 lipca br. trwają konsultacje wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS.

– do 15 lipca br. można aplikować o granty na artystyczne projekty rozwijające współpracę między Europą i Azją [ENG].

– do 11 sierpnia br. można zgłaszać się na szkolenia z edukacji globalnej, prowadzone przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

– 14 października br. w Berlinie odbędzie się spotkanie dla organizacji z Polski i Niemiec zainteresowanych udziałem w projektach transnarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Strefa samorządu

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do 9 lipca br. prowadzi nabór wniosków na współorganizację spotkań informacyjnych, konferencji i seminariów dotyczących Funduszy Europejskich. Szczegóły w serwisie internetowym MIR.

Samorządowcy z Polski dokonali oceny przemian, jakie zaszły w województwach po roku 1989. Według nich Wielkopolska jest regionem dobrze wykorzystującym fundusze unijne, dostrzegają jednak problem, jakim jest nierównomierny rozwój regionu. Więcej tutaj.

Sprawdź także:

– Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprezentowało Narodowy Plan Rewitalizacji.

– Ruszyła 13. edycja akcji „Masz głos, masz wybór”.

– MIR zapowiada wzmocnienie roli województw w zarządzaniu unijnymi środkami w nowej perspektywie finansowe.

– do 30 lipca br. trwa nabór wniosków w konkursie Dyrekcji Generalnej KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego „Innowacyjne Polityki Społeczne wspierające reformy służb społecznych”

– 1 lipca br. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczyna rekrutację na szkolenie „Procedury administracyjne i techniki prawodawcze w JST”.

Strefa edukacji

Komisja Europejska opublikowała „Przewodnik po programie Erasmus +” przetłumaczony na wszystkie oficjalne języki UE. Przewodnik w języku polskim znajduje się tutaj.

Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą wziąć udział w konkursie „Strzał w dziesiątkę!”, organizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Wystarczy nakręcić krótki film o tym, co zmieniło się w naszym życiu w ciągu ostatnich lat i opublikować go w Internecie. Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do 28 czerwca, a prace konkursowe można nadsyłać do 10 października. Szczegóły tutaj.

Do 30 czerwca br. można nadsyłać prace artystyczne w dowolnej formie związane z przemianami 1989 r. i wziąć udział w konkursie Europejskiej Sieci Pamięci i Solidarności, w którym nagrodą jest dwutygodniowa podróż studyjna przez państwa Europy Środkowo – Wschodniej pod nazwą „Freedom Express”. W konkursie udział wziąć mogą osoby od 18. do 28. roku życia.

Sprawdź także:

– do 30 czerwca br. można ubiegać się o Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne w niemieckim Bundestagu.

– do 30 czerwca br. studenci i pracownicy naukowi mogą aplikować o staże zagraniczne w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Studiów Uniwersyteckich (CEEPUS).

– do 30 czerwca br. można zgłaszać chęć udziału w Programie Młodych Specjalistów Banku Światowego.

– do 30 czerwca br. trwa nabór wniosków o stypendium im. Leopolda Ungera dla studentów dziennikarstwa i młodych dziennikarzy.

– do 7 lipca br. można zgłaszać chęć udziału w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych DepicT! 2014.

– do 15 lipca br. można ubiegać się o stypendium doktoranckie w Nowej Zelandii.

– 15 lipca br. ubiega termin nadsyłania wniosków o stypendium Fundacji Bayer Science & Education na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków ścisłych.

– do 15 lipca br. można ubiegać się o nagrodę Światowego Szczytu Młodzieży za innowacyjne prace i projekty osób do 30. roku życia wykorzystujących w kreatywny sposób najnowsze technologie informacyjne.

– do 17 lipca br. młodzi przedsiębiorcy mogą aplikować o granty przyznawane w ramach programu Erasmus+ na wyjazd do zagranicznych MŚP.

– do 31 lipca br. można wziąć udział w konkursie „Global Junior Challange”, w którym nagradzane będą innowacyjne projekty wykorzystujące najnowsze technologie w dziedzinie edukacji i szkolenia młodzieży.

Dowiedz się więcej…
20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy. Problem uchodźców syryjskich.
UE chce zmienić oznakowanie produktów.
44 mln euro UE przeznaczy w tym roku na walkę ze zmianami klimatu.
Środki z UE na poprawę bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Polsce.
Konkurs fotograficzny „Europa w moim regionie” [ENG] KE przyjęła projekt budżetu UE na rok 2015.

O najważniejszych działaniach RODM Poznań i najistotniejszych wydarzeniach z zakresu współpracy międzynarodowej w regionie będziemy informować co miesiąc w ramach niniejszego newslettera. Dla tych z Państwa, którzy chcą być najbardziej na bieżąco strona facebook.com/RODM.Poznan – zachęcamy do polubienia!

ul. Bukowska 60-811 Poznań
tel.: 61 852 49 48, fax.: 61 852 41 46
rodm@rodm-poznan.pl
www.rodm-poznan.pl

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Informacje zawarte w niniejszej wiadomości nie stanowią oficjalnego stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych

W tej chwili Twój adres e-mail znajduje się w naszej bazie. Jeżeli nie chcesz otrzymywać newslettera RODM Poznań wystarczy, że odpiszesz na w/w wiadomość, wpisując w treści „NIE”

 

www.rodm-poznan.pl

Newsletter Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu – nr 4/2014

Po newsletter można zapisać się na:

Szanowni Państwo,

Przed nami dwa miesiące wakacji. Wielu polskich obywateli zaplanowało swoje urlopy w rozmaitych zakątkach świata. Przed wyjazdem na wakacje do państw od Polski odległych, położonych w innym kręgu kulturowym, warto zadbać o kilka rzeczy, aby zapewnić sobie jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. W niniejszym newsletterze prezentujemy kilka kroków, które warto wykonać przed wyjazdem.

Przed wyjazdem na urlop warto dowiedzieć się jak najwięcej o państwie, do którego się udajemy. Kopalnią wiedzy na ten temat jest strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych – na niej znaleźć możemy kompleksowy zestaw informacji dla polskich obywateli planujących wyjazd za granicę. Opisy krajów, ich kultury i lokalnych zwyczajów i inne, przydatne porady można przeczytać w poradniku „Polak za granicą”. Natomiast informacje o ostrzeżeniach dla podróżujących znajdziemy tutaj. Za pomocą wykazu dokumentów potrzebnych podczas podróży możemy sprawdzić, czy powinniśmy przed podróżą wejść w posiadanie wizy. Warto sprawdzić adresy najbliższych polskich placówek dyplomatycznych. Co ważne, jako obywatele Unii Europejskiej możemy szukać pomocy w placówce każdego państwa członkowskiego UE, jeśli w pobliżu nie będzie polskiej ambasady bądź konsulatu. Każdy z nas może zarejestrować planowaną podróż za pomocą serwisu e-Konsulat. Ma to na celu ułatwienie kontaktu służb konsularnych z polskimi obywatelami znajdującymi się za granicą podczas ewentualnego wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stworzyło bezpłatną aplikację iPolak, która jest mobilną wersją poradnika „Polak za granicą”. Korzystając z niej podróżujący uzyskują na czas całego wyjazdu dostęp do opisów krajów, danych teleadresowych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych wraz z instrukcjami jak do nich dotrzeć, aktualnych ostrzeżeń, przycisk S.O.S. (kontaktujący nas z najbliższą placówką dyplomatyczną) oraz inne niezbędne informacje dotyczące np. obowiązku wizowego, walut.

Przed wyjazdem należy też zadbać o ochronę naszego zdrowia: jeśli wyjeżdżamy do krajów egzotycznych, poddać się szczepieniom, wykupić ubezpieczenie, bądź bezpłatnie wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Zespół RODM Poznań życzy Państwu wielu ciekawych i bezpiecznych podróży!

Strefa NGO

Zespół portalu NGO.pl opublikował analizę zmian, jakie zaszły w trzecim sektorze w ciągu 25 lat demokracji w naszym kraju. Skoncentrowano się na trzech aspektach: liczebności organizacji pozarządowych, polu ich działania oraz finansach.

Do 27 czerwca można zwrócić się do redakcji serwisu poradnik.ngo.pl z prośbą o poradę w sprawie sprawozdań finansowych, które organizacje pozarządowe mają zatwierdzić do końca czerwca. Szczegóły tutaj. Garść porad także w tym artykule.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło VIII edycję konkursu „Dobre Praktyki EFS”. Zgłoszenia zawierające opis projektu można nadsyłać do 15 października br. Szczegóły tutaj.

Jak organizacje będą mogły korzystać z EFS w nowej perspektywie finansowej? O tym rozmowa z Piotrem Krasuskim, zastępcą Dyrektora Departamentu EFS w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Sprawdź także:

– Podsumowanie konferencji Instytutu Spraw Publicznych „Społeczeństwo obywatelskie 25 lat później”.

– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w nowej perspektywie finansowej.

– Kulisy organizacji SMSowej zbiórki charytatywnej.

– do 1 lipca br. można ubiegać się o dotacje Fundacji Evens na projekty edukacyjne w obszarze mediów.

– do 11 lipca br. trwają konsultacje wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS.

– do 15 lipca br. można aplikować o granty na artystyczne projekty rozwijające współpracę między Europą i Azją [ENG].

– do 11 sierpnia br. można zgłaszać się na szkolenia z edukacji globalnej, prowadzone przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

– 14 października br. w Berlinie odbędzie się spotkanie dla organizacji z Polski i Niemiec zainteresowanych udziałem w projektach transnarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

O najważniejszych działaniach RODM Poznań i najistotniejszych wydarzeniach z zakresu współpracy międzynarodowej w regionie będziemy informować co miesiąc w ramach niniejszego newslettera. Dla tych z Państwa, którzy chcą być najbardziej na bieżąco strona facebook.com/RODM.Poznan – zachęcamy do polubienia!

ul. Bukowska 60-811 Poznań
tel.: 61 852 49 48, fax.: 61 852 41 46
rodm@rodm-poznan.pl
www.rodm-poznan.pl

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Informacje zawarte w niniejszej wiadomości nie stanowią oficjalnego stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych

ISS Polska funkcjonuje jako dział Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, wpisanego do KRS pod nr 0000146124.
TKOPD w Poznaniu
Oddział ISS Polska

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
konto: PKO B.P. S.A.
29102040270000180203569795
tel.: 61 855 22 78
e-mail: biuro@isspolska.org
Poinformuj o nas znajomych: